Възстановяване на ДДС от ЕС

Възстановяване на ДДС от страни членки на ЕС

Съгласно промените от 01.2010 г всяка фирма, която извършва дейност на територията на Европейския съюз и получава фактури с начислено ДДС попада в режим на облекчено възстановяване на вече платеното ДДС. Ние предлагаме консултации за всеки отделен случай,планиране и организиране на самата процедура по възстановяване на платения данък. Повечето фирми, които имат регистрация по ДДС, могат да се възползват от тази услуга. Разбира се правилата за възстановяване са различни във всяка държава, затова Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим Конкретно Вашия случай. Срокът за подаване на искове към съответните данъчни служби е 30.09 на календарната година, следваща годината през която е възникнало правото на възстановяване.Срокът, в който компетентните органи възстановяват ДДС въз основа на полученото искане е от 3-8 месеца. Периодът, за който се извършва възстановяване на ДДС, е календарно тримесечие и/или календарна година. Искането може да се отнася за период, по-кратък от календарно тримесечие, само когато този период е остатък от календарната година.

Без възстановяване няма комисионна

предлагаме на своите клиенти да направят предварителна оценка на начисленото им ДДС абсолютно безплатно и без задължение от тяхна страна да използват услугите ни. В случай, че те ни упълномощят да възстановим техния ДДС, нашата комисионна се формира на базата на успешно възстановеното ДДС. Възстановява ДДС от 41 държави за широк спектър разходи. Със сигурност можете да възстановите ДДС от всяка една държава членка на Европейския съюз, както и от някои държави извън него, което зависи от спогодбите между държавите. Ако например Вашата фирма е регистрирана в България, Вие можете да възстановите ДДС от всички страни членки на Европейския съюз, а също така и от Канада, Исландия, Македония, Норвегия, Южна Корея и Швейцария.


За какви разходи и услуги

  • Транспортни разходи
  • Разходи за участие в изложения и конференции:
    • Храна, настаняване, представителни разходи
    • Разходи за реклама и промоционални дейности
    • Ползване на професионални услуги

Това са част от разходите, по които могат да си възстановят ДДС дружества, регистрирани на територията на ЕС.

Цени

Опциите за ценообразуване по тази процедура са:

  • 5% от възстановената сума но не по-малко от 300 лв.
  • За всеки отделен случай. - По договаряне.


*Забележка:

1. "Принцепс" ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
2. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС).