Нашия колектив

Защо да изберете нас

Защо да изберете нашите счетоводни услуги

Навсякъде по света да си счетоводител е една от най-отговорните, трудни и престижни професии. Работата на счетоводителят е да обработва и класифицира огромен обем информация. Той трябва да намери най-подходящата форма да представи тази информация в удобен вид на нейните потребители - това са предимно ръководни служители, финансови институции, инвеститори, статистически и данъчни органи и други. Отговорността, която се възлага върху счетоводителите е голяма, една тяхна грешка може да доведе до неправилно взето управленско решение, до лош кредитен имидж, до понижаване на доверието, до данъчни загуби и санкции. Всичко това прави професията изключително трудна, изискваща високо образование и професионален опит. Счетоводителят на всяка фирма трябва да се радва на доверие и уважение от управленския екип, той е един от малкото хора длъжен да познава в детайли бизнеса и да е запознат с всички негови тайни. Загубил доверието той не може да изпълнява пълноценно своите задължения.

В България счетоводителят се сблъсква с непрекъснато променяща се нормативна уредба и държавната администрация. Той спестява много усилия и загубено време на управленския екип за следене на законови промени и борба с бюрокрацията. На неговите плещи стоят и задължения, които са извън обхвата на класическите представи за професията.

Трудността да избере добър счетоводител стои пред всяка компания. Последиците от погрешния избор понякога могат да бъдат много тежки. Проблемът не трябва да бъде подценяван!

Защо да изберете нас? Ще прецените Вие. Това, което можем да кажем, е че от както съществуваме много хора ни избраха и нито един от тях не се е отказал от своя избор.

Услугите, които предлагаме са: абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни данъчни декларации, изготвяне и подаване на Интрастат декларации, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, ДДС регистрации, подаване на информация в НАП, изготвяне на трудови договори, консултации в областта на счетоводството и данъците и др.