Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените

Предложението цели оптимизиране на дейностите по регистрация на цените на тютюневите изделия, като се предлага услугата да се извършва изцяло в една администрация, а именно Агенция „Митници“. По този начин ще се подобрят и оптимизират процесите и организацията на работа, като клиентът ще подава уведомление, ще получава удостоверението за регистрираната цена и ще плаща за услугата в една администрация, от където впоследствие ще получава и отпечатаните акцизни бандероли. Крайната цел на промяната е постигане на максимална удовлетвореност от услугата, която клиентът получава.

Промяната ще намали административната тежест както за бизнеса, така и за администрацията, ще допринесе за предоставянето на качествена услуга с по-висока ефективност, с което ще се повиши удовлетвореността на гражданите и организациите и ще се ограничат възможностите за корупционни практики.